Projecten

Onze missie is zorgen voor minder pijn in de toekomst. De stichting wil dit o.a.  bereiken door projecten op te zetten en te ondersteunen die zich richten op het gebied van communicatie. De stichting wil patiënten, hun naasten, maar ook professionals leren om beter met elkaar te communiceren, zodat er makkelijker over pijn gesproken wordt. Op deze manier kan de pijn veel effectiever aangepakt worden.

De stichting heeft inmiddels de volgende projecten benoemd:

Platform pijnbijkanker.nl

Het platform pijnbijkanker.nl, een project dat door de stichting gesteund wordt, is een platform waar onafhankelijke informatie te vinden is over o.a. pijnbehandeling en de verschillende behandelaars. In 2014 wordt het platform geactualiseerd en verder uitgebreid. Het platform wordt naast het verschaffen van informatie interactief gemaakt.

Rondetafelgesprekken

De stichting gaat kleinschalige bijeenkomsten organiseren in de vorm van rondetafelgesprekken met als thema de verbetering van de communicatie rondom pijn bij kanker. Deze bijeenkomsten zijn speciaal voor patiënten met kanker en zullen gehouden worden op locaties waar patiënten met kanker reeds komen. Bij elke bijeenkomst worden ook behandelaars uit het veld betrokken.

Informatieavonden

In de vorm van een informatieavond in de regio gaat de stichting de communicatietraining “Hoe ga ik het gesprek aan met mijn arts” organiseren. Deze trainingen zijn voor patiënten met kanker en zijn omgeving. Ook bij deze avonden worden behandelaars uit het veld betrokken. Deelnemers kunnen hun eigen ervaringen inbrengen om zo van elkaar te leren en communicatief vaardiger te worden.

Nationale dag ‘pijn bij kanker’

Onder het mom van de nationale dag ‘pijn bij kanker’ organiseert de stichting in het najaar van 2014 een symposium voor de patiënt en zijn omgeving. Bij de organisatie worden zowel patiënten met kanker al behandelaars betrokken.